Διοικητικό Συμβούλιο

Ύστερα από τις εκλογές της 30ης/10/2018 και τη συγκρότηση σε σώμα συστάθηκε πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία (2018-2020).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους:

 1. Τούλιου Ευτυχία, Πρόεδρο
 2. Μπάνο Δημήτριο, Αντιπρόεδρο
 3. Γεωργία Μαρκέα, Γραμματέα
 4. Πατεράκη Άννα, Ταμία
 5. Σιδέρη Συμεών, Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος του νέου Δ.Σ.

 1. Δηλαβέρη Βασιλεία

 

Το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο (2016-2018) αποτελούνταν από τους:

 1. Γιαγκούλη Νικόλαο, Πρόεδρο
 2. Γενιτζέ Αναγνώστη , Αντιπρόεδρο
 3. Τούλιου Ευτυχία, Γραμματέα
 4. Σιάνου – Χατζηκαμάρη Παναγιώτα, Ταμία
 5. Βαφειάδη Αναστάσιο, Μέλος