Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Γιαγκούλης Νικόλαος του  Δημητρίου , Πρόεδρος
  2. Γενιτζές Αναγνώστης  του  Χρήστου, Αντιπρόεδρος
  3. Τούλιου Ευτυχία του Σπυρίδωνα, Γραμματέας
  4. Σιάνου – Χατζηκαμάρη Παναγιώτα του Σαράντη, Ταμίας
  5. Βαφειάδης Αναστάσιος του Παναγιώτη, Μέλος
Advertisements