Εταιρία

Η Επιστημονική Εταιρία “Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας” με διακριτικό τίτλο “European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο”, αναλαμβάνει την εκπροσώπησή της κοινότητας του European School Radio προς τα έξω και το συντονισμό και τη στήριξη της προσπάθειάς όλων των μελών της κοινότητας αυτής, γιατί καθώς είναι γνωστό, το European School Radio είναι μια προσπάθεια μιας ομάδας εκπαιδευτικών. Αφορά το μεράκι μας και την ιδέα να βγάλουμε τους μαθητές και τη δημιουργικότητά τους προς τα έξω. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, εμείς δηλαδή, δημιουργήσαμε την Επιστημονική Εταιρία για να διευκολυνθεί η όλη προσπάθεια και να μπορούν να οργανώνονται εκτός από το ραδιοφωνικό πρόγραμμα και δραστηριότητες που αφορούν στην εκπαίδευση και οργάνωση προγραμμάτων για το ίδιο το μέσο και να προάγουμε όλες τις δράσεις γύρω από αυτό. Μια πρώτη ιδέα για το τι μπορεί να κάνει αυτή η κοινότητα αποτελεί η οργάνωση του 1ου Φεστιβάλ μαθητικού ραδιοφώνου.
Η Επιστημονική Εταιρία έχει ως βασικό στόχο την ελεύθερη έκφραση και προβολή των ιδεών, των προβληματισμών, των παραγόμενων από τη σχολική κοινότητα πολιτιστικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή κοινότητα μέσω της δημιουργίας ραδιοφωνικού προγράμματος και την ενσωμάτωση της δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού και της χρήσης του στην εκπαιδευτική – σχολική διαδικασία. Επίσης, προάγει κάθε είδους συνεργασίες που υπηρετήσουν το βασικό αυτό στόχο.
Μια σημαντική συνεργασία έχει δρομολογηθεί ήδη, αυτή με το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που αφορά τη δημιουργία πλατφόρμας για το ESRadio.
Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια και να συνδράμετε στην κοινότητα του European School Radio.