Εγγραφή Νέων Μέλων

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται με απόφαση αποδοχής της αίτησης του/της υποψηφίου από το Δ.Σ., εφόσον το υποψήφιο μέλος διαθέτει  τεχνογνωσία και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση ή ανήκει στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων και  ενστερνίζονται τους σκοπούς και επιμέρους στόχους της εταιρείας και εφόσον έχει καταβάλει την εισφορά του, α) εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής, β)  καταβολή ετήσιας συνδρομής η οποία ορίζεται από το Δ.Σ.

Η εγγραφή νέων μελών μπορεί να γίνει μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών της εταιρείας εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι μέλος του ΔΣκαι με την γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος του υποψηφίου. Ο/Η υποψήφιος/α αποκτά την ιδιότητα του μη τακτικού-έκτακτου  μέλους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους από μη τακτικό μέλος αποκτάται μετά την υποβολή σχετικής αίτησής του και έγκριση αποδοχής της με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νέα μη τακτικά μέλη μπορούν να εγγράφονται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό/ αποφάσεις της γενικής συνελευσης, φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν τουλάχιστον εξάμηνη παρουσία στο European School Radio, αποδέχονται τον κανονισμό και έχουν καταβάλλει εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα εγγραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιστημονικής Εταιρίας European School Radio καλεί την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Εταιρίας. 

Το 2015 τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Φοιτητές: εγγραφή 20 ευρώ και ανανέωση της συνδρομής 10 ευρώ

Εκπαιδευτικοί:  εγγραφή 25 ευρώ και  ανανέωση της συνδρομής 20 ευρώ μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου και μετά η ανανέωση της συνδρομής 25 ευρώ.

*Ανανέωση συνδρομής κάνετε το επόμενο ημερολογιακό έτος, από αυτό της πρώτης σας εγγραφής. Δηλαδή, κάποιος/α που επιθυμεί να συμμετέχει ως μέλος της Εταιρίας, καταθέτει μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή κι όχι στην ανανέωση.

Η καταβολή του ποσού της συνδρομής γίνεται με κατάθεση στο λογαριασμό που θα εμφανιστεί κατά την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής (GR30 0171 4220 0064 2213 6754 592 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Παρακαλούμε να μας στείλετε με e-mail (eu.schoolradio@gmail.com) το αποδεικτικό της κατάθεσης, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η εγγραφή σας.