Διαδικτυακά σεμινάρια για το ραδιόφωνο

Η Επιστημονική Εταιρεία ξεκινά την επιμόρφωση για το διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio σε εκπαιδευτικούς με τηλεδιασκέψεις. Θα καλύπτεται ευρύ φάσμα ενοτήτων και θα περιλαμβάνει σε πρώτο μέρος την πρακτική της συμμετοχής των σχολείων μέσα στο δίκτυο και σε δεύτερο μέρος την εκπαιδευτική αξιοποίηση του ραδιοφώνου μέσω σχεδιασμού δραστηριοτήτων με βάση τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Θεματικές:

1. Αρχικά βήματα για τη συμμετοχή στο European School Radio

2. Καλές Πρακτικές για το ραδιόφωνο- Παραδείγματα

3. Δικτύωση σχολείων για παραγωγή κοινών εκπομπών

4. Κώδικες δεοντολογίας για τη δημοσιογραφία στο ραδιόφωνο

5. Το ραδιόφωνο ως βασικό εργαλείο για καλλιέργεια μιντιακού και πληροφορικού γραμματισμού

Μπορείτε να συμμετέχετε ως εκπαιδευτικοί ή στελέχη της εκπαίδευσης στα σεμινάρια είτε ως εισηγητές σε επιμέρους ενότητες είτε ως επιμορφούμενοι.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μόλις αναρτηθεί ενημέρωση για επερχόμενη τηλεδιάσκεψη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο eu.schoolradio@gmail.com

 

Advertisements