Η αξιολόγηση του ESR από εκπαιδευτικούς και μαθητές

Παρουσίαση του κ. Γενιτζέ Αναγνώστη και της κ. Τούλιου Ευτυχίας, στα πλαίσια της Ημερίδας του 2ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου- 03-04-2015

Advertisements