Ο εκπαιδευτικός ρόλος του ραδιοφώνου- Ιστορική προσέγγιση και Σύγχρονη πράξη

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την παρουσίαση των μελών της Εταιρίας κ. Γενιτζέ Αναγνώστη και κ. Τούλιου Ευτυχίας στο 4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Ημαθίας) στις 9 Απριλίου 2016 με τίτλο: «Ο εξέλιξη του εκπαιδευτικού ρόλου του ραδιοφώνου».

Μπορείτε να διαβάσετε το γραπτό κείμενο της εισήγησης στον ηλεκτρονικό τόμο των Πρακτικών.