Παρουσίαση πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio»- 2ο Συνέδριο ΕΕΠΕΚ στη Λάρισα, 22 Οκτωβρίου 2016

e-poster_picture342a

Με εργασία eposter, δηλαδή ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio» τη σχολική χρονιά 2015-16, στα πλαίσια του 2ου Συνεδρίου ΕΕΠΕΚ στη Λάρισα (22,23,24 Οκτωβρίου 2016).  Το παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο περιέχει το γραπτό κείμενο που συμπεριλαμβάνεται στα Πρακτικά του συνεδρίου.  Παράλληλα, διανεμήθηκε ένα Ενημερωτικό Φυλλάδιο στους παρόντες συνέδρους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τη νέα σχολική χρονιά 2016-17, που περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των σχολείων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ