Συντονιστής ERASMUS+ – NEStOR-“Networked European School Web Radio”

eu_flag-erasmus_vect_posΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οκτώβριος 2016

Η Επιστημονική Εταιρία “Διαπολιτισμικό Διαθεματικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας European School Radio, Το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο” (http://esradiosociety.eu) υλοποιεί ως συντονιστής στο έργο NEStOR-“Networked European School Web Radio” με επιπλέον εταίρους το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) στην Ελλάδα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Aalborg στη Δανία και το Περιφερειακό Γραφείο Εκπαίδευσης Veneto του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίων και Έρευνας της Ιταλίας. Παράλληλα, στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι τα σχολεία: Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School. Η δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  ERASMUS+ (Key Action 2: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών) και έχει εγκριθεί με  χρηματοδότηση ύψους €177,189. Το ευρωπαϊκό έργο προβλέπεται διετές με περίοδο υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2016- Αύγουστος 2018.

Το έργο NEStOR θα αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του ήδη υπάρχοντος Μαθητικού Ραδιοφώνου European School Radio, (http://europeanschoolradio.eu), που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια με μεγάλη επιτυχία, στα πλαίσια της οποίας θα διεξαχθεί επιστημονική μελέτη στον χώρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για τον τρόπο ένταξης του Μαθητικού Ραδιοφώνου σε όλη την Ευρώπη, βασισμένη στην ανάγκη καλλιέργειας του “μιντιακού γραμματισμού” μέσα από τα σχολεία. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ευέλικτου, πολύγλωσσου, σύγχρονου και ελκυστικού μέσου, Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, μέσω του οποίου θα διευκολύνεται η διακρατική εκπαιδευτική συνεργασία σε όλη την Ευρώπη. Μέσα από το πρόγραμμα θα παρέχεται μια ασφαλής υπηρεσία μαθητικού Διαδικτυακού Ραδιοφώνου, φιλική στη χρήση και από μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία θα εμπλουτιστεί με διαθεματικό εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενταγμένο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Το έργο θα προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα τα απαραίτητα εργαλεία για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, τη συμμετοχή κάθε Ευρωπαίου μαθητή σε ένα κοινό ραδιοφωνικό πρόγραμμα και την ανταλλαγή και τη διάχυση πολιτισμικών στοιχείων μέσα από το Μαθητικό Ραδιόφωνο.

Συγχρόνως, η λειτουργικότητα της υπηρεσίας του Μαθητικού Ραδιοφώνου θα συνδυαστεί με τη χρήση του ως ένα πλήρες παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια της εκπαιδευτικής κοινότητας, στα πλαίσια της ένταξης των ψηφιακών μέσων στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετέχουν στο έργο θα επιμορφωθούν στο πεδίο του γραμματισμού των Μέσων, και ιδιαίτερα στο Μαθητικό Ραδιόφωνο, θα κληθούν να διαμορφώσουν από κοινού εκπαιδευτικά σενάρια σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, με σκοπό την εφαρμογή στη σχολική πράξη και την αξιολόγηση από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εταίρο- φορέα της εκπαίδευσης. Το Μαθητικό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, χωρίς διακρίσεις, με έμφαση την ανάδειξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, την συσχέτιση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την εκπαίδευση, δημιουργώντας γι ‘αυτούς επαγγελματικές προοπτικές για το μέλλον.

Press release

The Scientific Society «European School Radio, The First Student Radio» (http://esradiosociety.eu) coordinates the project NEStOR- «Networked European School Web Radio» with the parthnership of “Computer Technology Institute and Press «Diophantus» (http://www.cti.gr/) in Greece, the Cyprus Pedagogical Institute (http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?lang=en), the University of Aallborg in Denmark (http://www.en.aau.dk/)  and the Veneto District Education Office of the Ministry of Education, University and Research of Italy. Meanwhile, partners participating in this work are: Gymnasium Aglantzia (Cyprus), Experimental High School, University of Macedonia (Greece) and Kaunas district Garliava Jouzas Luksa High School (Lithouania). This action is part of the European ERASMUS+ program (Key Action 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices) and has been approved with funding of € 177,189. The European project is provided with a two-year implementation period: September 2016- August 2018.

 

The NEStOR project will highlight the European dimension of the existing “European School Radio” ( http://europeanschoolradio.eu ), which has  been operating in Greece for the last six years with great success. The aim of the program is to create a flexible, multilingual, modern and attractive medium, a Web Radio, through which transnational educational cooperation across Europe will be facilitated. In order to support this, important studies will be carried out on the European education policy dimension, the pedagogics and also the need to foster media literacy to schools. It will provide a Web Radio, safe and user friendly even for students with special educational needs; it will be enriched with interdisciplinary teaching materials for school education at a European level; it will be integrated in modern educational requirements. The project will provide the educational community with the necessary tools for the cultivation of communication skills, participation of every European learner to a public radio program and the exchange and dissemination of cultural elements through the Student Radio.

 

At the same time, the practicality of the Student Radio service will be combined with its use as a complete pedagogical tool in the hands of the educational community, to facilitate the integration of digital media in the modern educational process. Primary and secondary school teachers who will participate in the project will be trained in the field of media literacy. Particularly in the Student Radio they will be invited to form joint training scenarios across a wide variety of disciplines, to achieve the realization of these practices in the school environment and then evaluate the process along with members of the educational community and partner-institution of education. The Student WebRadio addresses students and teachers without any discrimination, with emphasis on the promotion of creativity and innovation and the relationship between the media and education, creating prospects for their educational and professional future.

Advertisements

3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου

Αγαπητά μέλη του European School Radio,

το ραδιόφωνό μας γιορτάζει κι εφέτος στη μεγάλη πανελλήνια γιορτή, το 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου! Σας περιμένουμε όλους με το σχολείο σας να σας γνωρίσουμε από κοντά και να αναδείξετε τη ραδιοφωνική σας δράση!

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα από 9.00 έως 19.00 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.  Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ προγραμματίζονται παράλληλες δράσεις, εργαστήρια, συναυλία μαθητικών σχημάτων και βράβευση του διαγωνισμού “Καν’ το ν’ ακουστεί” σε ειδική εκδήλωση.

Μπορείτε να  συμμετέχετε ως σχολεία, στα οποία ήδη υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για το μαθητικό ραδιόφωνο με παραγωγές που μεταδίδονται στο European School Radio. Θα υπάρχει ειδικός χώρος παρουσίασης, ώστε να αναδείξετε τη ραδιοφωνική σας δράση και μπορείτε να προετοιμάσετε υλικό προβολής (poster για ανάρτηση στον χώρο, βίντεο ή παρουσίαση με διαφάνειες)  

Παράλληλα, οργανώνεται, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο διαγωνισμός ραδιοφωνικού ηχητικού μηνύματος και τραγουδιού  “Κάν’ το ν΄ ακουστεί”, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει την συμμετοχή των σχολείων  στο European School Radio με εγγραφή στην πλατφόρμα  www.europeanschoolradio.eu
 • Το κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) συμμετοχές.
 • Οι συμμετοχές να είναι πρωτότυπες και να μην έχουν υποβληθεί σε άλλον διαγωνισμό .
 • Η εκφώνηση / ερμηνεία να γίνεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

 • Ηχητικό σποτ, μέχρι 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα
 • Πρωτότυπο Τραγούδι, μέχρι 3 λεπτά

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

 • Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες
 • Δικαιώματα του παιδιού
 • Προσφυγικό / μετανάστευση / άσυλο / πόλεμος
 • Ζητήματα ταυτότητας, ενσωμάτωσης, διαπολιτισμικός διάλογος
 • Ενεργός πολίτης, Κοινωνία των πολιτών, εθελοντισμός,
 • Ελληνικά μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα διαχρονικά (χώρες υποδοχής, αίτια)
 • Συλλογική μνήμη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Οι συμμετοχές θα υποβληθούν στην ιστοσελίδα του European School Radio. Προαιρετικά, κατά την υποβολή η κάθε συμμετοχή μπορεί να συνοδεύεται από ένα λογότυτο. Η υποβολή των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2016.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης για το ραδιοφωνικό ηχητικό μήνυμα:

Η πρωτοτυπία, το περιεχόμενο του μηνύματος, ο τρόπος/ύφος εκφώνησης, η μουσική επένδυση, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

Κριτήρια Αξιολόγησης για το τραγούδι:

Ο στίχος, η σύνθεση, η ερμηνεία, η ποιότητα του ήχου, ο συνολικός/τελικός αντίκτυπος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από την Κριτική Επιτροπή για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς για αυτόν το σκοπό και θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του Φεστιβάλ. Επίσης, όλες οι συμμετοχές  του διαγωνισμού θα μεταδίδονται στο European School Radio.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Θα δοθούν τέσσερα (4) βραβεία συνολικά:

 

 • Βραβείο καλύτερου ηχητικού ραδιοφωνικού μηνύματος για την Α/θμια Εκπ/ση
 • Βραβείο καλύτερου ηχητικού ραδιοφωνικού μηνύματος για τη Β/θμια Εκπ/ση
 • Βραβείο καλύτερου τραγουδιού για την Α/θμια Εκπ/ση
 • Βραβείο καλύτερου τραγουδιού για τη Β/θμια Εκπ/ση

 

Θα δοθούν ειδικές διακρίσεις για κάθε βαθμίδα, για τις οποίες θα αποφασίσουν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης η Κριτική Επιτροπή.  Όλες οι συμμετοχές, ανεξάρτητα από την ενδεχόμενη βράβευσή τους στο διαγωνισμό,  θα λάβουν  βεβαίωση συμμετοχής.

Η ανακοίνωση και βράβευση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Ο Διαγωνισμός υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (http://www.mfhr.gr)

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ και οδηγίες για τον διαγωνισμό στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ  www.europeanschoolradio.eu/3fest.

 

Changing Technology = Empowering Students through Media Literacy Education

New Horizons in Education, Vol.58, No.3 , Dec 2010

Changing Technology = Empowering Students through Media Literacy Education

Belinha DE ABREU

The iSchool at Drexel College of Information Science & Technology Drexel University, USA

Abstract Background:

As the world is changing quickly due to the technological advances, educators are looking at ways in which to empower their students’ learning with digital platforms. Media literacy education is key for how this can happen in the 21st century classroom which seeks to promote learning without censoring the learner. Considering how media literacy can help educate students to become critical thinkers and how educators can contribute to developing digital citizens who are competent and proficient needs to be a part of the discourse. This article seeks to contribute to the case for media literacy education at a time when digital technologies are overflowing in schools, homes, and globally as means for empowering the digital students.

Goals: The purpose of this article is to review where social networking and other Web 2.0 programs has taken today’s students in the personal and academic lives. It examines how empowering the student learner through media literacy education is vital to the continued success of the learner in the 21st century. Research Method: This exploratory study of the digital environments and media literacy uses observations, teacher interviews, and conferences with peers, educators, and researchers as method. Results: Findings demonstrate a lack of focus and confusion in the area of media literacy education and digital technologies for teachers, but these are acknowledged as needed and important in the growth of students.

Changing Technology = Empowering Students through Media Literacy Education

Αναγνώριση απο το Ι.Ε.Π.

Μια σπουδαία αναγνώριση και στήριξη για την Επιστημονική Εταιρία «European School Radio» και το Μαθητικό Ραδιόφωνο ήλθε απο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας με τη συνεδρίαση του στις 4 Φεβρουαρίου 2016 στο οποίο αναγνωρίζει την Εταιρεία και το Ραδιόφωνο ως σημαντικό και ενεργό παράγοντα στην ελληνική εκπαίδευση για την αγωγή στα ΜΜΕ και το Ραδιόφωνο ειδικότερα. Θα υπάρχει και σχετικό δελτίο τύπου σύντομα.

logo_doc2

Ολα τα μέλη του ΔΣ και της Εταιρίας, καλούμε όλους εσάς τους συναδέλφους και επιστήμονες να εγγραφούν στην Επιστημονική Εταιρία ώστε μαζί να κάνουμε πράξη αυτό που οραματιζόμαστε για ένα καλύτερο σχολείο, μια καλύτερη εκπαίδευση, http://esradiosociety.eu

Αγωγή και εκπαίδευση στα ΜΜΕ

Διδακτορικές διατριβές

1.»Αγωγή και εκπαίδευση στα ΜΜΕ: σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός προγράμματος παρέμβασης σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης »                                 http://hdl.handle.net/10442/hedi/22543 

«Media education: planning, implementation and evaluation of an intervention programme for students in primary education»

Συγγραφέας Νίκα, Βασιλική
Ημερομηνία 2007
Ίδρυμα Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε ONLINE http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/22543#page/1/mode/2up 


2. «Εκπαίδευση και μέσα μαζικής επικοινωνίας: η χρήση των ΜΜΕ στην εκπαίδευση»                                      http://hdl.handle.net/10442/hedi/11382

«Education and mass media communication: the use of mass media communication in education»

Συγγραφέας Μάραντος, Παύλος
Ημερομηνία 1999
Ίδρυμα Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διαβάστε ONLINE http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/11382#page/1/mode/2up